FAQs Complain Problems

समाचार

७९/८०

भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजात पेश गर्ने समय सिमा सम्बन्धमा ।

जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना

प्राविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

कार्यालय सहयोगी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना !