FAQs Complain Problems

समाचार

दोर्दी गाउँपालिका, दोर्दी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Read More

ट्रेकिंङ स्थल मेमेपोखरी

Read More

दोर्दी - ९, टक्सार गाउँ

Read More

दाम्राङ पोखरी पिक्निक पार्क

Read More

दोर्दी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु

Read More

धार्मिक स्थल ईलिमपोखरी दोर्दी -५, पाचोक

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
yubaraja45@gmail.com
९८४१३१९६०५, ९८५६०७४६०५
उपाध्यक्ष
bichabghale@gmail.com
९८४६४०९९१३

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
consulthemraj@gmail.com
९८५६०४६२६४

कार्यालय रहेको स्थान

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- २२ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- शम्सेर गुरुङ
सेवा दिने कार्यालयः- प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- घर नक्सा पास / अभिलेखिकरण वर्ग फिट अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  • नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • लाल पुर्जाको प्रतिलिपि 
  • आ. ब. को तिरो तिरेको रसिद 
  • नक्सा २ प्रति
  • फोटो ३ प्रति
  •  जग्गाको  सक्कल नक्सा 
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता .आमाको नागरिकता .नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता .सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने .अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

दुलाह- दुलहीको नागरिकता . दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता . माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

मृतकको नागरिकता . सूचना दिने सुचकको नागरिकता . सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

जानकारी