FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्र

Title दस्तावेज
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि, २०८०.pdf
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यविधि २०८०.pdf
दोर्दी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
दोर्दी गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८० PDF icon कार्यसञ्चालन निर्देशिका दोर्दी गाउँपालिका २०८०.pdf
हलुका सवारी साधन (तिन पांग्रे) सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० PDF icon दोर्दी गाउँपालिकाको हलुका सवारी साधन २०८०.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
दोर्दी गाउँपालिकाको लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दोर्दी गाउँपालिका लैगिक हिंसा निवारण कोष २०८०.pdf
दोर्दी गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० PDF icon दोर्दी गाउँपालिकाको सूचना, अभिलेख केन्द्रको स्थापना.pdf
विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दोर्दी गाउँपालिका विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि, २०८०.pdf
दोर्दी गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८० PDF icon दोर्दी गाउँपालिका खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages