FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ सम्बन्धि सूचना

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ खारेज भई नयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ सम्बन्धि सूचना तपसिलमा राखिएको  जानकारीको लागि अनुरोध छ |

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: