FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बाबुराम दिक्षित क्षेत्री लेखापाल आर्थिक प्रशासन इकाई baburam2dixit@gmail.com 9855041783
विजय कुँवर सूचना प्रविद्यि अद्यिकृत ito.dordimun@gmail.com ९८६०९२३९३५
अनन्त खनाल सूचना अधिकारी ankhanal@gmail.com ९८५६०४६३७९
विजयराज पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत rbpoudel53@gmail.com ९८५६०४६२६४
शम्सेर गुरुङ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत samshergurung063@gmail.com 9856046264
पोष्ट नारायण ढकाल योजना प्रमुख योजना प्रमुख postnarayandhakal11@gmail.com ९८४६१३४९६४
अविनाश ढकाल लेखा अधिकृत लेखा abinashdhakal80@gmail.com 9856069057
दिपक शर्मा सूचना अधिकारी limelidipak1980@gmail.com 9856048264
वल वहादुर अछामी लेखापाल dinesh61961@gmail.com 9856045534
अतित खनाल ईन्जिनियर प्रबिधि शाखा atitkhanal@gmail.com 9846168364
धर्मराज अधिकारी लेखापाल लेखा ९८४६४१२७७१
वेञ्जु अधिकारी कृषि प्रसार अधिकृत benju.adi77@gmail.com ९८४९८५४५७३
बालकृष्ण शर्मा प्राबिधिक सहायक शिक्षा शाखा 9841037740
सरस्वती न्यौपाने वडा सचिब प्रशासन शाखा sarswotinp57@gmail.com 9860074157
अर्पणा घिमिरे एम.आई.एस. अपरेटर ghimirearpana7@gmail.com 9869635719
सरला घिमिरे वडा सचिब प्रशासन शाखा sanughi@gmail.com ९८४६९५४९७६
मिथिलेस अधिकारी प्रा. स. ९८४६०१६४९०
आकाश मिश्र वडा सचिब प्रशासन शाखा aakasmishra5010@gmail.com ९८४३९९२६२८
बिशाल थापा अ. सब ईन्जिनियर प्रबिधि शाखा beesal.mgr@gmail.com 9846498313
विकेश तिवारी प्रा स
शंकर श्रेष्ठ अ. सब ईन्जिनियर प्रबिधि शाखा newa.shankar12@gmail.com ९८४६७३४०३५
हरि प्रसाद भट्टराई अ. सब ईन्जिनियर प्रबिधि शाखा haripdbhattrai2049@gmail.com 9822458505
बिनिसा लामिछाने फिल्ड सहायक binisalamichhane90@gmail.com 9846764514