FAQs Complain Problems

समाचार

करारमा कर्मचारी आवस्यक्ता

दोर्दी गा.पा.को लागि तपशिल बमोजिम  करारमा कर्मचारी आवस्यक्ता रहेको व्योहरा जानकारी गराईन्छ | 

  • सब इन्जिनियर
  • अ.न.मि.(बर्थींङ सेन्टर)
  • अ.न.मि.(स्वास्थ्य चौकी)
  • अ.हे.व.
  • सहायक कम्पुटर अपरेटर
  • ना.प्रा.स. कृषि (रा.प अनं द्दितीय)

थप जानकारीको लागि सूचना हेर्नु होला |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: