FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोर्दी गाउपालिका वडा तथा केन्द्रबाट आ.व 075/076 मा संचालित पूजिगत योजनाहरु

७५/७६ 12/16/2018 - 13:31 PDF icon buget75.76.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा तथा केन्द्रवाट संचालित पुजीगत योजनाहरु

७५/७६ 08/24/2018 - 15:02 PDF icon वडा तथा केन्द्र बाट आ. व. २०७५-७६ मा संचालित पुजीगत योजनाहरु.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं १ को कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 15:00 PDF icon ११-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं १ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं २ कार्यालयको वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:59 PDF icon १०-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं २ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ३ कार्यालयको वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:57 PDF icon ०९-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ३ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ४ को कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:56 PDF icon ०८-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ४ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ५ को कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:54 PDF icon ०७-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ५ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ६ कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:22 PDF icon ०६-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ६ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ७ कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:21 PDF icon ०५-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ७ कार्यालय वजेट योजना.pdf

आ.व. ०७५/७६ को दोर्दी गा.पा. वडा नं ८ कार्यालय वजेट योजना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:17 PDF icon ०४-आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. वडा नं ८ कार्यालय वजेट योजना.pdf

Pages