FAQs Complain Problems

समाचार

दोर्दी गाउँपालिकामा कृषिकोअवस्थावारे खोजि यात्रा

चैत्र २१ देखि २६ सम्म दोर्दी गाउँपालिकामा कृषिकोअवस्थावारे खोजि यात्रा (Exploration Mission in Agriculture) कार्यक्रम सुरु भएको छ | उक्त कार्यक्रममा कृषिको  बिज्ञहरु वटा दोर्दी गाउँलिकाको समस्थ जनमानस वाट कृषि सम्बन्धि गुनासो सुनी तेस्को तकलिन र दुरगामी हल पत्ता लगाउने मुख्य योजना रहेको छ | 

सो कार्यक्रममा निम्न बिज्ञहरुको उपस्थिति रहने छ |  

१. डा.दिल वहादुर गुरुङ - पुर्व कार्यकारी निर्देशक तथा कृषि वैज्ञानिक , कार्यालय: नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ,शिंह दरवार, ९८५११९९१४८, gurungdb12@gmail.com

२. डा. भोज राज जोशी - भू.पू निर्देशक , प्रमुख वैज्ञानिक तथा वरिष्ठ पशु रोग बिज्ञ , कार्यालय :  राष्ट्रिय पशु बिज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान,खुमल्टर,९८५११९३८०६

३. डा. शम्भु प्रसाद धिताल - प्रमुख तथा वरिष्ठ आलुबाली बिज्ञ , कार्यालय : जैविक प्रबिधि महाशाखा , खुमलाटार,९८५११००७६२

४. कृष्ण वहादुर थापा - परमुख तथा वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक, कार्यालय : कफी  अनुसन्धान कार्यक्रम, गुल्मी,९८५७०६४१९१

५. कृष्ण हरि घिमिरे - वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा धानबाली बिज्ञ , कार्यालय: जिन बैंक , खुमलटार, ९८५११७४९७१,  ghimirekh@gmail.com

६. गंगा राम भण्डारी- वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कृषि इन्जिनीयर, कार्यालय: कृषि इन्जिनीयरिंग महासखा, खुमलटार, ९८४९४०२५३५

७. गोपाल लम्साल- प्रमुख तथा माछा बिज्ञ , कार्यालय: कालिगण्डकी मत्स्य केन्द्र, कालिगण्डकी जलबिधुत योजना , स्यांग्जा, ९८५६०१६७८९

८. नाम देव उपाध्याय - वैज्ञानिक, सामाजिक अर्थबिज्ञ, कार्यालय: योजना माहाशाखा ने.कृ.अ.प , ९८४७५४६४४८

९. प्रेम वहादुर गुरुङ - बजार  तथा व्यस्थापन बिज्ञ , कार्यालय : उधमी , ९८०८१७८८३०

भ्रमण कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ:

चैत्र २१ : गा.प. पदाअधिकारीहरु संग बैठक

चैत्र २२: तन्जे, सिमि, दोडेनी, फलेनी र हिले भट्टी

चैत्र २३: दुवार, हिलेटक्सार

चैत्र २४: धिंदे , अर्चलबोट, सल्लाबोत ,पाचोक ,लामामंज्यंग

चैत्र २५: गा.प. पदाअधिकारीहरु संग बैठक

चैत्र २६: बिदावारी

आर्थिक वर्ष: