FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दोर्दी गाउँपालिकाको आ व २०८०।०८१ को विकास योजना किताब (Red Book)

८०/८१ 09/19/2023 - 12:18 PDF icon Final RED Book 2080 (1).pdf

दोर्दी गाउँपालिकाको २०७९/०८० को विकास योजना

७९/८० 08/02/2022 - 12:55 PDF icon Final Dordi Red Book 2079 For CTP.pdf

दोर्दी गाउँपालिकाको २०७८/०७९ को विकास योजना

७८/७९ 11/29/2021 - 15:40 PDF icon Final Dordi Gapa Red Book 2078.pdf

दोर्दी गाउँपालिका विकास योजना किताब (Red Book)

७७/७८ 07/30/2020 - 13:15 PDF icon Final Plate Print of Dordi Red Book.pdf

आ.ब. २०७७/०७८ दार्दी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/30/2020 - 13:15 PDF icon नीति-तथा-कार्यक्रम-२०७७-७८-फाइनल.pdf

आ.ब. २०७६/०७७ दार्दी गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/30/2019 - 13:15 PDF icon Niti tatha karyakaram 076-077.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा.को आय तथा व्यायको विवरण

७५/७६ 08/24/2018 - 14:01 PDF icon आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा आय तथा व्यायको विवरण.pdf

आ.व. ०७५/७६ दोर्दी गा.पा.को केन्द्रीय पूजीगत वजेट

७५/७६ 08/24/2018 - 13:58 PDF icon आ.व. ७५-७६ दोर्दी गा.पा. केन्द्रीय पूजीगत.pdf

दोर्दी गाउँपालिकाको तेश्रो गाउँसभा - आ.व. ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 06/25/2018 - 12:36 PDF icon तेश्रो-नीति कार्यक्रम तथा बजेट अधिबेशन ०७५-७६.pdf