FAQs Complain Problems

समाचार

नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

मिति २०७५/०४/२१ गते को विज्ञापनमा  माग गरिए बमोजिम मिति २०७५/०५ को १२ ,१३, र १४ गते सम्पन्न भएको परिक्षाको  नतिजा तपसिलमा राखिएको जानकारी गराईन्छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: