FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

दोर्दी गाउँपालिकामा कर्मचारी आवस्यक्ता

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक सूचि संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक सूचि प्रकाशन र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

कार्यपालिका वैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: