FAQs Complain Problems

समाचार

घर नक्सा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२२ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शम्सेर गुरुङ
सेवा दिने कार्यालय: 
प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
घर नक्सा पास / अभिलेखिकरण वर्ग फिट अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • लाल पुर्जाको प्रतिलिपि 
  • आ. ब. को तिरो तिरेको रसिद 
  • नक्सा २ प्रति
  • फोटो ३ प्रति
  •  जग्गाको  सक्कल नक्सा